Tag: tư vấn phân biệt các loại máy đếm tiền

Hướng dẫn phân biệt các loại máy đếm tiền

Hướng dẫn phân biệt các loại máy đếm tiền

Thông thường máy đếm tiền loại này không có chức năng phát hiện được tiền giả, tiền siêu giả, tiền mệnh giá lớn hay ngoại tệ. Tuy nhiên vẫn có một số máy phát hiện được những đồng tiền giả