Tag: tư vấn chọn mua máy đếm tiền

Những tiêu chí khi chọn mua máy đếm tiền

Những tiêu chí khi chọn mua máy đếm tiền

Đối với loại phân biệt tiền giả, tiền lẫn loại: Khi cho tiền vào máy, máy sẽ dừng lại, hoặc thông báo khi phát hiện tiền giả… Máy đếm tiền là loại máy dùng để tính được số lượng tiền