Tag: thông số kỹ thuật cơ bản của máy đếm tiền

Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy đếm tiền

Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy đếm tiền

Màn hình hiển thị của máy đếm tiền là màn hình sẽ giúp người dùng theo dõi quá trình đếm tiền.Hiện nay, máy đếm tiền thường có 2 màn hình hiển thị LCD giúp người dùng theo dõi quá trình