Tag: thiết bị ngân hàng

Tầm quan trọng của máy đếm tiền

Tầm quan trọng của máy đếm tiền

Khi tiền được thả vào khay sẽ được cuốn vào máy bằng các bánh răng và đệm cao su, tiền sẽ được chạy qua một con mắt điện tử là mắt đếm, mắt này sẽ thống kê được lượng tiền