Tag: sử dụng máy đếm tiền Balion NH-314S

Hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền Balion NH-314S

Hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền Balion NH-314S

Dùng chổi quét sơn khô để phủi sạch bụi bên trong, bên ngoài máy đếm tiền. Sau khi đã phủi sạch bụi trong máy bạn nên rửa sạch chổi quét sơn. Máy đếm tiền là thiết bị xác định số