Tag: Phân loại máy đếm tiền

Tìm hiểu hoạt động của máy đếm tiền

Tìm hiểu hoạt động của máy đếm tiền

Để sử dụng một máy đếm tiền, xấp tiền phải được đặt trong phễu của máy. Máy đếm tiền sẽ kéo từng tờ tiền vào trong lô đếm có các bánh răng nhựa phân tách từng tờ tiền, bên trong