Tag: một số lỗi khi dùng máy đếm tiền

Khắc phục một số lỗi khi dùng máy đếm tiền

Khắc phục một số lỗi khi dùng máy đếm tiền

Do mắt đếm ( mắt ở khay thả tiền, mắt ở khay xuống tiền ) bị bẩn hoặc hỏng. Trường hợp này ta cần vệ sinh lại toàn bộ máy, vệ sinh mắt đếm, mắt khay, mắt xuống. Nếu khi