Tag: máy đếm tiền thương hiệu Modul

Thông tin về máy đếm tiền Modul

Thông tin về máy đếm tiền Modul

kết hợp với hệ thống mắt màu phát hiện tiền giả, tiền polymer siêu giả siêu chính xác 100%. Modul chuyên về dòng máy đếm tiền sử dụng cho ngân hàng vì vậy chức năng phát hiện tiền giả đặc