Tag: máy đếm tiền phát hiện tiền siêu giả

Tìm hiểu tính năng của máy đếm tiền phát hiện tiền siêu giả

Tìm hiểu tính năng của máy đếm tiền phát hiện tiền siêu giả

Máy đếm tiền có mắt màu siêu sáng soi hình chìm dễ dàng nhận biết được mệnh giá tiền và các mệnh giá lẫn loại. Toàn bộ hệ thống mắt thần, bộ cảm biến được lắp đặt khép kín trong