Tag: máy đếm tiền không đúng

Cách khắc phục máy đếm tiền không đúng

Cách khắc phục máy đếm tiền không đúng

Kiểm tra phần bên ngoài của máy – Khi máy đếm không vào điện bạn nên kiểm tra từ nguồn điện xem bạn đã bật nguồn chưa. Nếu bật rồi mà vẫn chưa vào điện ta kiểm tra ổ cắm,