Tag: máy đếm tiền chính hãng Xiudun

Thông tin máy đếm tiền chính hãng Xiudun

Thông tin máy đếm tiền chính hãng Xiudun

Máy đếm tiền chính hãng Xiudun 2500C chính hãng. Có thể tự động đếm, cộng dồn, tách riêng và xóa số theo ý người sử dụng. Một sản phẩm có thể đếm tổng một cách nhanh nhất, chính xác nhất