Tag: máy đếm tiền bị sai sót

2 trường hợp khiến máy đếm tiền bị sai sót

2 trường hợp khiến máy đếm tiền bị sai sót

Đối với những nơi cố tình làm lệch đi kết quả (trường hợp này hầu hết là những nơi cung cấp dịch vụ tự phát) quý khách không nên đến những nơi cung cấp đó nữa để bảo vệ quyền