Tag: Lưu ý sử dụng máy đếm tiền

Lưu ý sử dụng máy đếm tiền để tăng độ bền

Lưu ý sử dụng máy đếm tiền để tăng độ bền

Thả tiền vào khay đếm tiền đúng cách: Đây là vấn đề thường gặp khiến máy đếm tiền cho kết quả không chính xác, dẫn tới thất thoát tài chính. Việc thả tiền không đúng quy cách của máy còn