Tag: lỗi khi dùng máy đếm tiền

Khắc phục một số lỗi khi dùng máy đếm tiền

Khắc phục một số lỗi khi dùng máy đếm tiền

Do mắt đếm ( mắt ở khay thả tiền, mắt ở khay xuống tiền ) bị bẩn hoặc hỏng. Trường hợp này ta cần vệ sinh lại toàn bộ máy, vệ sinh mắt đếm, mắt khay, mắt xuống. Nếu khi