Tag: khắc phục máy đếm tiền không đếm được

Mẹo khắc phục máy đếm tiền không đếm được

Mẹo khắc phục máy đếm tiền không đếm được

Hoặc sau khi vệ sinh máy mà bạn thấy máy vẫn không hoạt động thì bạn nên kiểm tra các pha nóng, lạnh, trung tính của máy bởi nếu một trong hai pha nóng và lạnh mà bị hỏng thì