Tag: hãng máy đếm tiền

Một số hãng máy đếm tiền phổ biến hiện nay

Một số hãng máy đếm tiền phổ biến hiện nay

Đặc biệt máy đếm tiền Xiudun như Xiudun 2850V sử dụng thiết bị được nhập khẩu là 2 bộ cảm biến màu sắc, 12 bộ tử ngoại phân biệt hình ảnh, 6 bộ hồng ngoại nhận biết các dấu hiệu