Tag: cách kiểm tra máy đếm tiền

Những dấu hiệu cần kiểm tra máy đếm tiền

Những dấu hiệu cần kiểm tra máy đếm tiền

Máy đếm tiền khi đang đếm to ngoài nguyên nhân do máy bụi bẩn quá thì còn có thể do nguyên nhân do khay đựng tiền hơi hẹp. Ta chỉ cần điều chỉnh lại khay đựng tiền rộng hơn 1